Schedule of work of therapeutic departments

Schedule of reception of therapists,district doctors of the 1st therapeutic department

the 1st therapeutic department

Head of the department Lyubov V.Grushevskaya cab. 305

Chief nurse Vera V.Aleshkevich ph. 390-74-54

Area

Room

Full Name

Address

 

Mon.

Tues.

Wed.

Thu.

Fri.

1

429

Anna I. Kozlova

Nurse: Anastasiya O. Nefedova

Pritytskogo 72

Leshchinskogo 3, 5, 7

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

2

426

 

Nurse:

Pritytskogo 84

Leshchinskogo 11, 13,15, 17 (starting from apt. 212), 25

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

   3    4

318  

 no resception 02.05-04.05

Irina A. Dubitskaya

Nurse: Diana A.Bokaya

Pritytskogo 134, 136, 150, 152

Kuntsevshchina 6

Nemanskaya 2, 4, 6

even dates/

odd dates

15-20

 

9-15

15-20

 

9-15

15-20

 

9-15

15-20

 

9-15

9-15

 

9-15

4 318а

Inna V. Lebedkova

Nurse: Nadezhda V. Eliass

Ul./pereulok

Vyshelesskogo, Zhebraka, Ivenetskaya, Volozhinskayaя

Pritytskogo 158, 160

         

5

431

 no resception since 23.04.2018

Alesya I. Esemchik

Nurse:Kr. Glinskaya

Briketa 1, 3, 4, 5, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 38

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

_6_

7

426

Petr B. Korneev

Nurse: Y.L. Gurinovich

Nemanskaya 12, 14, 16, 18, 20, 32, 34

Nemanskaya 36, 38, 40, 42, 44, 46

Kazimirovskaya 9, 11

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

8

513

 

Lyudmila E. Pinchuk

Nurse:

Kuntsevshchina 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

9

318а

Inna V. Lebedkova

Nurse: Nadezhda V. Eliass

Kuntsevshchina 17, 19, 25, 27, 29

even dates/

odd dates

 

 

 

 

 

10

406

 

Gleb M. Leonenko

Nurse: Tamara A. Beganskaya

Kuntsevshchina 31, 33, 35, 37

Nemanskaya 48, 50, 52

Kazimirovskaya 3

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

15-20

 

8-13

 

Schedule of reception of therapists,district doctors of the 2nd therapeutic department

the 2nd therapeutic department
Head of the department Yuliya V. Yashchuk
cab. 422 ph.392-56-21
Chief nurse: Marina E. Migalenya

Area

Room

Full Name

Address

 

Mon.

Tues.

Wed.

Thu.

Fri.

11

427

Nurse:

Kuntsevshchina 4

Pritytskogo 132, 138

even dates/

odd dates

8-13 

 

15-20

 8-13

 

15-20

 8-13

 

15-20

8-13 

 

15-20

8-13 

 

15-20

12

427


Yulyia V. Trofimova

Physician Assistant: V.A. Fridrikhsberg

Kuntsevshchina 36, 32 (apt. 267 to apt. 389)

even dates/

odd dates

8-13

 

13-18

8-13

 

13-18

8-13

 

13-18

8-14

 

13-18

8-13

 

13-18

13

431

 

Ekaterina V. Shmat

Nurse: Irina M. Kupratsevich

Kuntsevshchina 30, 32 (starting from apt. 390 and further)

Pritytskogo 120, 122, 124, 126, 128

even dates/

odd dates

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

14

421

 

Tatyana I. Rudkovskaya Physician Assistant: V.I. Berezko

Pritytskogo 78 (apt. 1 to apt. 79), 80, 86, 92, 94, 98, 104

even dates/

odd dates

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

15

428

Tatyana S. Shostak

Nurse: Nina S. Lavrinovich

Pritytskogo 100, 106

even dates/

odd dates

8-13

 

13-18

8-13

 

13-18

8-13

 

13-18

8-13

 

13-18

8-13

 

13-18

16

441

 no resception 20.04..2018

Alina V.  Burak     Nurse: Аnna V.Chernik

Pritytskogo 102, 112

even dates/

odd dates

10-13

 

15-18

10-13

 

15-18

10-13

 

15-18

10-13

 

15-18

10-13

 

15-18

17

421

Physician Assistant: V.I. Berezko

Pritytskogo 78 (starting from apt. 80 and further)

even dates/

odd dates

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

18

422

 

Yuliya V. Yashchuk  

 Physician Assistant: Veronika A. Krishtafovich

Nemanskaya 3, 5, 9, 11, 13, 15

even dates/

odd dates

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

19

407

 


Nurse:

 

Nemanskaya 3-a,

Kamennogorskaya 6, 10, 12, 14, 16, 18

even dates/

odd dates

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

8-13

 

15-20

20

407

no resception since  02.05.2018

Valeriya A. Malashuk

Nurse: Marina E. Migalenya

Kamennogorskaya 20, 22, 24, 26, 28, 30

even dates/

odd dates

9-14

 

14-19

9-14

 

14-19

9-14

 

14-19

9-14

 

14-19

9-14

 

14-19

 

Schedule of reception of therapists,district doctors of the 3hd therapeutic department

the 3hd therapeutic department

Head of the department Irina A.Buzenkova cab. 403 

Chief nurse Lyudmila V.Abramovich ph. 256-89-76

Area

Room

FullName

Address

 

Mon.

Tues.

Wed.

Thu.

Fri.

21

430

no resception since  06.06.2018

Yuliya A. Kurpachenko Nurse: Elena N. Tarasik

Leshchinskogo 17 (apt. 1 to apt. 211), 23, 27, 29

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

8-13

15-20

8-13

22

409

 

Olga G. Razumeeva Nurse: Lyudmila N. Sakun

Leshchinskogo 37, 39, 47, 49, 51, 53, 55

even dates/

odd dates

13-18

 

8-13

13-18

8-13

15-20

8-13

23

408

 

Konstantin S. Buev     Nurse:     Nina E. Mudrogelova

Kuntsevshchina 40, 42, 44, 48

Nemanskaya 37, 39, 43, 45

Kazimirovskaya 15, 17

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

8-13

15-20

8-13

24

402

Elena P. Balashevich

Nurse: Lyudmila P. Martinenok

Matusevicha 53, 55, 61, 69

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

8-13

15-20

8-13

25

401

 

Anactasiya V. Lutskaya Nurse: Tatyana V. Malko

 

Kuntsevshchina 38

Leshchinskogo 33/2

Matusevicha 63, 65, 67

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

8-13

15-20

8-13

26

405

 

Mariya I. Makritskaya

Nurse: Inna Gedroit

Leshchinskogo 41, 43, 45

Matusevicha 57

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

8-13

15-20

8-13

27

404

 

Natalya N. Zenko

Nurse: Inna O. Lazyuk

Kuntsevshchina 32 (apt. 1 to apt. 266)

Leshchinskogo31 (building.1, 2, 3), 33/1, 35

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

8-13

15-20

8-13

28

411

Anna I. Markevich

Nurse:Olga S. Parshkova

Nemanskaya 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20

8-13

15-20

8-13

29

408

 

Konstantin S. Buev     Nurse:     Nina E. Mudrogelova

Nemanskaya 37, 39, 43, 45

Kazimirovskaya 15, 17

even dates/

odd dates

15-20

 

8-13

15-20 8-13 15-20 8-13

30

440

no resception since  09.04.2018

Lidiya P.Verenich

Nurse: Svetlana N.Laptsevich

Kazimirovskaya 21-a, 21, 27, 29, 31, 33

Kamennogorskaya 32, 34

even dates/

odd dates

13-18

 

8-13

15-20

8-13

13-18

8-13